Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đại học Y Hà nội
Kinh Nghiệm
Nguyên Trưởng Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Hà Nội
Nguyên Trưởng khoa Thận Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai
Nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tổng Thư ký Hội Thận Tiết niệu Hà Nội