Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa tim mạch, Bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ cấp cao, , Khoa tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2004 – 2016
Bác sĩ Phó khoa, Khoa tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2016 – 2017
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa tim mạch, Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2018
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội