Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm.
Được Bệnh viện Phụ sản An Thịnh vinh danh cá nhân xuất sắc.
Nhận được thư cảm ơn của hàng ngàn gia đình mong con đã điều trị thành công tại Bệnh viện Phụ sản An Thịnh
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội