Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Nội - Can thiệp tim mạch Trung Tâm Tim Mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
26/05/2022 - Đến nay: Bác sĩ Nội - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
2020 - 05/2022: Trưởng khoa Khám bệnh & Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long (nay là Đông Bắc)
2016 - 2020: Bác sĩ khoa Khám bệnh & Nội khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long (nay là Đông Bắc)
2016: Phó trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tim mạch học Việt Nam
Hội Tim mạch Châu Âu và Hiệp hội Can thiệp mạch Châu Âu
Hội Tim mạch Châu Á Thái Bình Dương
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội