Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Khoa tiêu hóa - Gan mật Phòng khám Gan Tâm Đức
Nơi công tác
  • Phòng khám Gan Tâm Đức
Kinh Nghiệm
Có Gần 40 năm kinh nghiệm lĩnh vực Tiêu hóa - Gan mật
Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, trực tiếp thực hiện kỹ thuật nội soi - Bệnh viện Quốc tế Queen (2016 - Nay)
Trưởng khoa Nội Tiêu hóa - Phòng khám Gan Tâm Đức ( 2016 - Nay)
Trưởng khoa Cán bộ cấp cao, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện 30/4 Bộ Công An (1993 - 2015)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội Gan mật TP. HCM
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội