Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt
Kinh Nghiệm
được đào tạo chuyên sâu về Nội Thần Kinh - Ung bướu ở trong nước và nước ngoài (Đức, Mỹ)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội