Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Việt Đức
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Việt Đức (2004 - nay)
Giảng viên chính phân môn Thận học, Bộ môn Nội Tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội (2004 - nay)
Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế, Đại học Y Hà Nội (2004 - nay)
Giảng viên phân môn Thận học, Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội (1989 - 2004)
Bác sĩ điều trị Khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai (1989 - 2004)
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức