Giới thiệu
Chức vụ
Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Phó trưởng phòng điều trị thần kinh chung
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức