Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh Viện FV, từ năm 2021
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Tim mạch, Viện Tim, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2002-2006
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Tim mạch Can thiệp và Bệnh lý Cấu trúc tim, Bệnh Viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2006-2021
Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh Viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2006-2021
Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh Viện FV, từ năm 2021
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội