Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt và Phẫu thuật Khúc xạ, Bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ điều trị cấp cao, Trung tâm Mắt Quãng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Viêt Nam, năm 2002-2004
Bác sĩ điều trị cấp cao, Bệnh viện Trung ương Huế, Việt Nam, năm 2004-2008
Bác sĩ điều trị cấp cao, Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, năm 2008-2014
Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Mắt và Phẫu thuật Khúc xạ, Bệnh viện FV, từ năm 2015
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội