Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Nội Thần kinh - Bác sĩ Hoàng Văn Thuận
Nơi công tác
  • Phòng khám Nội Thần kinh - Bác sĩ Hoàng Văn Thuận
Kinh Nghiệm
Nguyên Chủ nhiệm khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh
Giải thưởng và ghi nhận
Được phong tặng Danh hiệu Thầy thuốc Nhân Dân
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Phó Chủ tịch Hội Thần kinh Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội