Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (22)
 • Nguyễn Hoàng Sơn

  Nguyễn Hoàng Sơn

  PGS.TS

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Nguyễn Trung Chính

  Nguyễn Trung Chính

  PGS.TS

  Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Nguyễn Khánh Trạch

  Nguyễn Khánh Trạch

  GS.TS

  Tiêu hóa - Gan mật - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Lê Đức Hinh

  Lê Đức Hinh

  GS.TS

  Nội Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa An Việt
 • Nguyễn Thị Hoài An

  Nguyễn Thị Hoài An

  PGS.TS

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Nguyễn Khắc Hiền

  Nguyễn Khắc Hiền

  PGS.TS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Chu Mạnh Khoa

  Chu Mạnh Khoa

  GS.TS

  Tim Mạch - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Nguyễn Quang Cừ

  Nguyễn Quang Cừ

  Bác sĩ CKII

  Thận - Tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa An Việt
 • Nguyễn Phương Mỹ

  Nguyễn Phương Mỹ

  GS.TS

  Nội Thần kinh - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Trần Ngọc Ân

  Trần Ngọc Ân

  GS.TS

  Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Mai Văn Sâm

  Mai Văn Sâm

  THS.BS

  Nội tiết & Đái tháo đường - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Lê Phong

  Lê Phong

  TS.BS

  Nội tiết & Đái tháo đường - Bệnh viện Đa khoa An Việt
 • Đoàn Thị Hồng Hoa

  Đoàn Thị Hồng Hoa

  PGS.TS

  Tai - Mũi - Họng - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Phạm Thị Tuyết Nga

  Phạm Thị Tuyết Nga

  TS.BS

  Tim Mạch - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Lê Minh Châu

  Lê Minh Châu

  TS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Bùi Thị Minh Huệ

  Bùi Thị Minh Huệ

  Bác sĩ CKII

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa An Việt
 • Lê Thị Hiếu

  Lê Thị Hiếu

  THS.BS

  Sản phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Phạm Trần Linh

  Phạm Trần Linh

  TS.BS

  Nhi Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Nguyễn Việt Hoa

  Nguyễn Việt Hoa

  TS.BS

  Nhi Tiêu hóa - Gan mật - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Dương Trọng Hiền

  Dương Trọng Hiền

  TS.BS

  Tiêu hóa - Gan mật - Bệnh viện Đa khoa An Việt
 • Nguyễn Đức Minh

  Nguyễn Đức Minh

  THS.BS

  Phẫu Thuật Tiết Niệu - Bệnh viện Đa khoa An Việt
  Nguyễn Quang Trung

  Nguyễn Quang Trung

  THS.BS

  Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa An Việt