Giới thiệu
Chức vụ
trưởng khoa khám bệnh Bệnh Viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đông Đô
Nguyên phó trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện 198-Bộ Công An
Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đông Đô
42 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức