Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Bệnh lý Vú - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
12/2012 - 7/2020: Bác sĩ Ung bướu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
7/2020 - đến nay: Bác sĩ Ung bướu tại Đơn nguyên Vú - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội