Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa - Tai Mũi Họng Bệnh viện bạch mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện bạch mai
  • Phòng Khám Tai Mũi Họng Nam Ngư
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức