Giới thiệu
Chức vụ
Phó trưởng khoa Thần kinh - Bệnh viện Nhi Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Nhi Trung Ương
Kinh Nghiệm
Nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị bệnh lý về thần kinh ở trẻ em
Giải thưởng và ghi nhận
Bác sĩ Lê Nam Thắng có nhiều bài nghiên cứu, bài báo cáo cũng như các bài báo về bệnh lý thần kinh ở trẻ em
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức