Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Đơn vị Chấn thương chỉnh hình, Khoa Ngoại Tổng Hợp - Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Hà Nội
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh
Kinh Nghiệm
Năm 2011 - 2017: Giảng viên cấp cao, Bộ môn Giải Phẫu - Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học Y Dược Huế
Bác sĩ Điều trị cấp cao, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh Viện Trường Đại học Y Dược Huế
Năm 2017 - 2020: Bác sĩ điều trị, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, A.ö. Landeskrankenhaus
Universitätskliniken Innsbruck, Áo
Năm 2020 - 2023: Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Phẫu thuật Chỉnh hình & Phẫu thuật bàn tay, Bệnh Viện Pháp-Việt, Hồ Chí Minh
Năm 2023 - nay: Trưởng Đơn vị Chấn thương chỉnh hình, Khoa Ngoại Tổng Hợp - Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội