Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc
Nơi công tác
  • Phòng khám Tổ hợp Y tế Mediplus
Kinh Nghiệm
Hơn 30 năm kinh nghiệm
Giám đốc Phòng khám, Tổ hợp y tế Mediplus (2020 - nay)
Giám đốc Trung tâm Cơ Xương khớp, Bệnh viện E (2010 - 2016)
Phó giám đốc bệnh viện, Bệnh viện E (2008 - 2010)
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện E (2007 - 2008)
Phó phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện E (2004 - 2007)
Phó trưởng khoa Cơ Xương khớp, Bệnh viện E (1997 - 1999)
Phó trưởng phòng Kế hoach tổng hợp-Bác sĩ tim mach, Bệnh viện E (1994 - 1997)
Bác sĩ nội khoa truyền nhiễm, Bệnh viện E (1986 - 1994)
Giải thưởng và ghi nhận
Tràn dịch khớp gối (Đề tài nguyên cứu Chuyên khoa II và Tiến sĩ)
Sách giảng dạy về y tế trong chuyên ngành y tế hay giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện E
Các bài báo cáo về lao khớp, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Ban chấp hành Hội khớp học Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội