Giới thiệu
Chức vụ
Giảm Đốc Bệnh viện Thẩm Mỹ Gangwhoo
Nơi công tác
  • Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo
Kinh Nghiệm
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật thẩm mỹ
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam (KSAS)
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc tại Việt Nam (KSAS)
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội