Giới thiệu
Chức vụ
Phó Giám Đốc Bệnh viện Nhi Trung ương
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức