Giới thiệu
Chức vụ
Bác Sĩ tại phòng khám VietLife Clinic
Nơi công tác
  • VietLife Clinic
Kinh Nghiệm
Trên 30 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh Tiêu hóa
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức