Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Phẫu thuật - Tạo hình hàm mặt - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
Nơi công tác
  • Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức