Sai khớp

Tóm tắt Sai khớp

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Trật khớp

Trật khớp hay Sai khớp là sự di lệch của các cầu xương ở khớp 1 phần hay hoàn toàn do chấn thương mạnh trực tiếp hay gián tiếp

Triệu chứng

Triệu chứng thay đổi tùy thuộc vào các doanh hoặc mô bị sai khớp.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.
  • Xét nghiệm sẽ được thực hiện tại các khớp hoặc mô liên quan.

Điều trị

Điều trị sẽ khác nhau tùy thuộc vào các doanh hoặc mô liên quan.

Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội