Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Lương Thị Minh Hương
Nơi công tác
  • Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Lương Thị Minh Hương
  • Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức