Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG LƯU VÂN ANH
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG LƯU VÂN ANH
Kinh Nghiệm
1996 đến nay công tác tại Bv Tai Mũi Họng Trung Ương
Hơn 24 năm chuyên ngành Tai Mũi Họng và 7 năm kinh nghiệm chuyên sâu Tai mũi họng trẻ em
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức