Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Phạm Tuấn Cảnh

  Phạm Tuấn Cảnh

  PGS.TS

  Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
  Võ Thanh Quang

  Võ Thanh Quang

  PGS.TS

  Mũi xoang - Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày