Giới thiệu
Chức vụ
PGS.TS. Bác sĩ Mai Duy Tôn Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh Viện bạch mai
Nơi công tác
  • bệnh viện bạch mai
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức