Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Mắt Hà Nội 2
Kinh Nghiệm
Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa Phaco
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội