Giới thiệu
Chức vụ
Nguyên trưởng khoa Nội soi tiêu hóa bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Nơi công tác
  • Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức