Giới thiệu
Chức vụ
Chủ nhiệm khoa Lọc Máu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nơi công tác
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Kinh Nghiệm
Từ 1990 - Đến nay: Làm việc tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108.
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức