Giới thiệu
Chức vụ
Phó trưởng khoa khoa da liễu bệnh viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Phó trưởng khoa da liễu bệnh viện Bạch Mai
Bác sĩ khám và điều trị tại khoa da liễu - Bệnh viện Bạch Mai
Bác sĩ chuyên khoa II chuyên khoa Da liễu
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức