Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Điều trị Cấp cao, Khoa Tim mạch, Bệnh viện FV
Nơi công tác
  • Bệnh viện FV - Bệnh viện Pháp Việt
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Điều trị Cấp cao, Phòng khám Ngoại trú, Heart Institute, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2000-2003
Bác sĩ Điều trị Cấp cao, Interventional Khoa Tim mạch Can thiệp và & Ngoại trú , Viện Tim , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2003-2008
Bác sĩ Điều trị Cấp cao, Interventional Khoa Tim mạch Can thiệp và & Ngoại trú , Viện Tim, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2010-2011
Bác sĩ Điều trị Cấp cao, Khoa Tim mạch, Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, từ năm 2011
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội