Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Bác sỹ Chuyên khoa II - Tim mạch, Phòng khám theo Yêu cầu của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai (2013 - nay)
Bác sỹ Chuyên khoa II - Tim mạch, Viện Tim mạch Quốc gia - BV Bạch Mai (1982 - 2013)
Bác sĩ Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch mai (1982)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội