Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Nơi công tác
  • Trung tâm IVF Hồng Ngọc
Kinh Nghiệm
Đã từng công tác tại bệnh viện chuyên về IVF hàng đầu ở châu Âu.
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội