Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng Đơn nguyên Chấn Thương Chỉnh hình, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
Kinh Nghiệm
2012 - Đến nay: Trưởng Đơn nguyên Chấn Thương Chỉnh hình, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City
1987 - 2011: Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội
1981-1987: Bác sĩ quân y - Đoàn chuyên gia 478 Campuchia
Giải thưởng và ghi nhận
2009: Thầy thuốc ưu tú
1988: Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á
Nguyên Tổng thư ký Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam
Hội chấn thương chỉnh hình châu Á Thái Bình Dương