Giới thiệu
Chức vụ
Phẫu thuật viên cột sống – Bệnh viện Việt đức. Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ chịu trách nhiệm tại Phòng khám Hoà Bình.
Nơi công tác
  • Phòng khám Hoà Bình
Kinh Nghiệm
Phó chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (10/2016 - nay)
Phòng phòng công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức (2014 - nay)
Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Việt Đức (2011 - nay)
Bác sĩ nội trú, Bệnh viện Việt Đức (2007 - 2011)
Giải thưởng và ghi nhận
Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Y học Việt Nam, Tạp chí chấn thương chỉnh hình Việt Nam
Chuyên khoa (0)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức