Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đại học Y Hà nội
Kinh Nghiệm
Giảng dạy lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Thanh Nhàn
Bác sĩ tại phòng khám Tiết niệu - Nguyễn Đình Liên
Giảng viên bộ môn ngoại - Đại học y Hà Nội
Bác sĩ tại khoa Ngoại B - Bệnh viện Đại học y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tham gia Hội nghị Niệu khoa Châu Á - FAUA tại Thành phố Hồ Chí Minh