Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Trần Ngọc Ánh

  Trần Ngọc Ánh

  PGS.TS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
  Nguyễn Thị Chi

  Nguyễn Thị Chi

  THS.BS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
  Ngô Đăng Thục

  Ngô Đăng Thục

  PGS.TS

  Nội tổng hợp - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
  Đinh Thị Thu Hương

  Đinh Thị Thu Hương

  PGS.TS

  Tim Mạch - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 • Nguyễn Văn Liệu

  Nguyễn Văn Liệu

  PGS.TS

  Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày