Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ khoa Khám bệnh cơ sở Quán Sứ, Bệnh viện K
Nơi công tác
  • BỆNH VIỆN K
Kinh Nghiệm
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ung thư
Bác sĩ khoa Khám bệnh cơ sở Quán Sứ, Bệnh viện K (2019 - nay)
Trưởng khoa Y học Hạt nhân, Bệnh viện K (2016 - 2019)
Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, khoa xạ 4, Bệnh viện K (2012 - 2016)
Bác sĩ khoa Xạ tổng hợp Tam Hiệp, Bệnh viện K (2006 - 2012)
Bác sĩ khoa Xạ Đầu Cổ, Bệnh viện K (2002 - 2006)
Bác sĩ Nội trú, Bệnh viện K (1999-2002)
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức