Giới thiệu
Chức vụ
Phó Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức