Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ tại PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR.BINH TELE_CLINIC
Nơi công tác
  • PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR.BINH TELE_CLINIC
Kinh Nghiệm
Hơn 30 năm kinh nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức