Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (4)
 • Phạm Gia Cương

  Phạm Gia Cương

  Bác sĩ

  - Bệnh viện Hữu Nghị
  Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyễn Thị Ngọc

  TS.BS

  - Bệnh viện Hữu Nghị
  Phạm Viết Khánh

  Phạm Viết Khánh

  Bác sĩ CKII

  - Bệnh viện Hữu Nghị
  Đỗ Trung Quân

  Đỗ Trung Quân

  TS.BS

  - Bệnh viện Hữu Nghị
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày