Giới thiệu
Chức vụ
Trưởng khoa Đẻ theo yêu cầu D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội
Kinh Nghiệm
Làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (1990 đến nay)
Trưởng khoa Đẻ theo yêu cầu D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Tham gia làm việc tại các chuyên khoa của Bệnh viện như Khoa Sản, Khoa Đẻ, Khoa Phụ ...
Hơn 28 năm kinh nghiệm trong điều trị Sản - phụ khoa
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội Sản phụ khoa Hà Nội
Thành viên Hội Sản phụ khoa Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội