Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ Tiết Niệu - Nam Khoa
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Kinh Nghiệm
2018: Bác sĩ Tiết Niệu tại Bệnh viện Bình Dân
2019 - 06/2022: Bác sĩ Tiết Niệu - Nam Khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
07/2022 - Đến nay: Bác sĩ Tiết Niệu - Nam Khoa tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam
Hội Tiết niệu - Thận học TP.HCM
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội