Giới thiệu
Chức vụ
Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn Bệnh viện Đông Đô
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đông Đô
Kinh Nghiệm
Nguyên trưởng bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội
Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc trực thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương
Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia
Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Anh hùng lao động
Nhà giáo Nhân dân
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam
Tổng biên tập tạp chí Tim mạch học
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội