Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC
Kinh Nghiệm
Gần 50 năm làm việc trong ngành Y
Giải thưởng và ghi nhận
Huy chương Vì Sức khỏe Nhân dân (2004)
Huy chương Vì Sự nghiệp Giáo dục,(2004)
2 Bằng Lao động Sáng tạo (2000, 2002)
Nhà giáo Ưu tú (2000)
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức