Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
Kinh Nghiệm
Bác sĩ Phụ trách khoa Tai Mũi Họng. Bác sĩ Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Bác sĩ Chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt.
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Hội viên hội TMH Hà Nội
Hội viên hội TMH Miền Nam
Hội viên hội TMH Việt Nam
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội