Giới thiệu
Chức vụ
Phó Giám Đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai
Nơi công tác
  • Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai
Kinh Nghiệm
Phó Giám Đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (2017 - nay)
Giảng viên Thỉnh giảng Bộ môn Ngoại, Đại Học Y Hải Phòng (2018 - nay)
Giảng viên Thỉnh giảng Bộ môn Y học hạt nhân và Ung bướu, Trường Đại học Quốc Gia (2018 - nay)
Thỉnh giảng tại Bộ môn Ung thư Trường đại học Y Hà nội, Bộ môn Ngoại Trường đại học Y Hải Phòng, Bệnh viện Bạch Mai (2011 - nay)
Công tác chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai (2011 - nay)
Hướng dẫn luận án tốt nghiệp cho sinh viên, cao học, Bệnh viện Bạch Mai (2016 - nay)
Tiến sĩ, Bác sĩ Điều trị, Bệnh viện Bạch Mai (2015 - nay)
Chủ tịch công đoàn, Trưởng đơn nguyên Ung bướu 4, tầng 10 nhà Q, Phó ban quản lý chất lượng, thư ký ISO tại Trung tâm Y học Hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai (2016 - nay)
Thạc sĩ Điều trị, Phó bí thư Chi doàn, Bệnh Viện Bạch Mai (2007 - 2014)
Bác sĩ Nội trú, Bệnh viện K (2002 - 2006)
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội