Giới thiệu
Chức vụ
nguyên là trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đại học Y Hà nội
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức