Giới thiệu
Chức vụ
Cố vấn chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu 1C - Bệnh viện Việt Đức (2004 - 2019)
Phó khoa cấp cứu Tiêu hóa 7.8 - Bệnh viện Việt Đức (2000 - 2004)
Giảng viên kiêm nghiệm Bộ môn Ngoại, Trưởng Đại Học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức