Giới thiệu
Chức vụ
Cố vấn chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát
Nơi công tác
  • Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát
Kinh Nghiệm
Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu 1C - Bệnh viện Việt Đức (2004 - 2019)
Phó khoa cấp cứu Tiêu hóa 7.8 - Bệnh viện Việt Đức (2000 - 2004)
Giảng viên kiêm nghiệm Bộ môn Ngoại, Trưởng Đại Học Y Hà Nội
Giải thưởng và ghi nhận
Đặt lịch khám nhanh
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
XEM THÊM
Tìm kiếm bác sĩ theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm bệnh viện theo quận tại Hà Nội
Tìm kiếm phòng khám theo quận tại Hà Nội